Wat betekent de mysterieuze U-waarde?

Wat betekent de mysterieuze U-waarde?

Wanneer je ramen koopt bots je op een aantal technische termen, zoals de U-waarde. Maar weet jij wat deze term écht betekent? Wij leggen jou graag de belangrijkste raamtermen uit in mensentaal. Zo kan jij je gerichter informeren en weet je wat de waarden op jouw offerte écht betekenen. 

U-waarde in mensentaal

“Ons KwadrO Impakt gamma vormt het best isolerende PVC profiel op de markt met een UF-waarde van 0,94 W/m²K.” Klinkt goed, toch? Maar wat betekent dit nu eigenlijk? De U-waarde geeft aan hoeveel watt (W) per vierkante meter (m²) verloren gaat bij één graad temperatuurverschil Kelvin (K) tussen binnen en buiten. In mensentaal betekent dit dus dat de U-waarde aangeeft hoe goed of slecht jouw ramen isoleren. Hoe lager de U-waarde, hoe beter.

Wat bepaalt of je raam goed isoleert?

Om na te gaan of je raam goed isoleert moet je rekening houden met de verschillende elementen van het raam. De U-waarde wordt namelijk bepaald door zowel het glas, het schrijnwerk als de ruimte ertussen. Kijk dus steeds de verschillende U-waardes van je raam na:

  • Ug-waarde (‘g’ staat voor glas) geeft de U-waarde enkel van het glas zelf. De Ug-waarde van het glas mag tot 1.1W/m²K zijn volgens de EPB-regelgeving.
  • Uf-waarde (‘f’ staat voor frame) geeft weer hoeveel warmte er verloren gaat via het raamprofiel. PVC scoort op dit vlak vaak beter dan hout en aluminium. Met stalen ramen is het meestal niet mogelijk om binnen de toelaatbare eisen te blijven.
  • Uw-waarde (‘w’ staat voor window) geeft mee hoeveel warmte er verloren gaat door het volledige raam. Hierbij wordt rekening gehouden met
    - het glas (Ug)
    - het profiel (Uf)
    - de afstandshouders (datgene wat je glasbladen van elkaar scheidt)

Weet wat je koopt, bereken je Uw-waarde

Wanneer je offertes vergelijkt moet je ervoor zorgen dat je dezelfde Uw-waardes vergelijkt. Hier vind je een tabel om de Uw-waarde te berekenen. Volgens de EPB-regelgeving mag de Uw-waarde van je raam niet hoger zijn dan 1.5W/m²K. Vraag dus steeds aan de verkoper om een geschikte combinatie van profiel, glas en afstandshouders die hieraan voldoet. Het Impakt gamma van KwadrO voldoet dus ruimschoots aan de EPB-regelgeving met een Uw-waarde van slechts 0,66 W/m²K.