KwadrO ramen & deuren: drager van het “Keurmerk Commerciële Samenwerking”

KwadrO kreeg van Unizo onlangs het nieuwe Keurmerk voor Commerciële Samenwerking. Hierdoor kunnen kandidaat franchisenemers  gerust kunnen zijn over de inhoudelijke evenwichtigheid van het samenwerkingscontract.

Aangezien de nieuwe “Wet Commerciële Samenwerking” enkel de precontractuele fase regelt, wil Unizo ook de contractuele fase onder de loep nemen. Daarom werd ook door hen het  “Keurmerk Commerciële Samenwerking” in het leven geroepen.

De goed te keuren samenwerkingscontracten worden in een eerste fase getoetst op een aantal essentiële aspecten en clausules:

1. Informatie

Wordt de nodige informatie aan de kandidaat commerciële partner gegeven?  Als maatstaf worden de criteria gehanteerd die nu ook opgenomen zijn in de “Wet Commerciële Samenwerking”.  Bestaat er een ontwerpcontract en een afzonderlijk informatiedocument? Krijgt de kandidaat commerciële partner een bedenktermijn van minstens 1 maand voor de ondertekening van het contract?

Deze informatieverstrekking is onontbeerlijk voor het bekomen van het keurmerk.

2. Resultaatsverbintenissen

Resultaatverplichtingen waaraan een ontbinding van het contract is gekoppeld, dienen achterwege gelaten te worden,  aangezien deze in sterke mate kunnen beïnvloed worden door externe factoren.

3. Niet-concurrentiebeding

Unizo is niet tegen een contract met een niet-concurrentiebeding tijdens de duur van de samenwerking, maar is wel tegen de opname van ongelimiteerde niet-concurrentieclausules die uitwerking blijven hebben na de beëindiging van de samenwerking. Een geheimhoudingsplicht na de samenwerking kan echter wel aanvaard worden.

4. Aankoopopties met waardebepaling

Heel wat contracten voorzien clausules die bepalen dat bij het beëindigen van de samenwerking de franchisegever een voorkeurrecht krijgt op de verkoop van het handelsfonds én dit tegen een vooraf bepaalde prijs die bij aanvang van de samenwerking reeds is vastgelegd. Unizo is in principe van oordeel  dat clausules met voorkeurrechten t.a.v. franchisegevers aanvaardbaar zijn voor zover de handelszaak overgenomen wordt tegen de voorwaarden en de prijs die een derde kandidaat-overnemer hiervoor wil geven.

5. Overige clausule

Het contract wordt ook getoetst op andere clausules. Unizo neemt hierbij als maatstaf billijke en evenwichtige rechten en verplichtingen in hoofde van franchisenemers en franchisegevers.

Indien het ontwerpcontract op elk van de bovenstaand vermelde criteria positief wordt beoordeeld, zal Unizo het “Keurmerk Commerciële Samenwerking” verlenen. Indien één van deze punten echter negatief worden beoordeeld, komt er een besprekingsronde om het contract alsnog aan te passen, waardoor het Keurmerk alsnog kan toegekend worden.

Als je met KwadrO in zee wil gaan, mag je dus gerust zijn!

KwadrO presenteert inbraakwerend raam met fiscale aftrek tot 750 euro op Batibouw.

De gemiddelde inbraakpoging duurt drie minuten. Zo lang moet een raam weerstaan aan inbrekers om tot de hoogste weerstandsklasse te behoren. En ook om in aanmerking te komen voor een veiligheidspremie van 750 euro. KwadrO Solide is het enige raam in België dat daarvoor door erkende instanties is getest.

Fiscaal voordeel

Wie zijn woning beveiligt tegen inbraak, maakt aanspraak op een belastingvermindering tot 750 euro. De Kwadro Solide-ramen met Safety Pakket komen daarvoor in aanmerking. Ze zijn uitgerust met onder andere inbraakvertragend gelaagd glas, stalen versteviging en speciaal ontworpen inbraakvertragend beslag.

Topprestatie

Om de stevigheid van de Solide-ramen te bewijzen, liet KwadrO er een aantal topatleten op los: Niels Albert, Radomir Simunek, Jonas De Roeck, Karim Bachar, Tom Van Walle en Lee Roy De Keersmaecker. De sporters gooiden hun volle gewicht en allerlei attributen in de strijd. Resultaat? Ze gingen eerder total loss dan het raam. Bekijk het filmpje hier.

Isoleren = energie besparen

KwadrO-ramen blinken niet alleen uit in stevigheid. Ze scoren ook uitstekend op het vlak van isolatie. “Met het nieuwe, superisolerende PVC-raam bespaar je aanzienlijk op uw energiefactuur. En geniet u van een aangename en gelijkmatige temperatuur”, verduidelijkt Michiel Odeurs, Managing Director van KwadrO ramen & deuren.

Batibouw-actie

KwadrO ramen & deuren is op Batibouw 2014 aanwezig met een nieuwe stand – manifest, met nieuwigheden én met een unieke actie: de plaatsing van je ramen en deuren voor maar 10 euro. Ontdek KwadrO ramen & deuren op Batibouw: hal 4 stand 4-204. Kom zeker de eerste editie van onze KwadrO-krant ophalen.

Dubbel rendement = dubbel voordeel

KwadrO en ThermoTech slaan de handen in elkaar voor een uniek dubbelaanbod. Wie zijn ramen vervangt en tegelijk zijn muren na-isoleert, heeft – dankzij een nieuwe subsidieregeling – recht op een combipremie. En omdat u sneller uw woning verwarmt, is uw energiefactuur ook lager. Dubbele premie én dubbel rendement dus!

Interesse? Vraag hier om een offerte of een afspraak!

Combipremie: Speciale Actie van KwadrO & ThermoTech

Als je je ramen laat vervangen door KwadrO,
isoleert ThermoTech je muren voor slechts
€ 2/m²


COMBIPREMIE

Op die manier spelen KwadrO en ThermoTech in op de combipremie, waarmee de Vlaamse overheid uitpakt om de investeringen in isolatie aan te moedigen.  Meer informatie lees je in ons vorige nieuwsbericht.

Dubbel rendement

Als je de ramen van je woning vervangt en tegelijkertijd  de muren van je woning na-isoleert, zal dat onmiddellijk dubbel renderen. Je zal veel sneller je woning kunnen verwarmen en daardoor een lagere energiefactuur betalen.

Besparen

Door het vervangen van je ramen met enkel glas, door ramen met hoogrendementsglas, bespaar je al snel  tot 44 l stookolie of 36 m³ aardgas voor elke m² enkel glas die je vervangt. Reken dan maar uit wat dat in combinatie met het na-isoleren van je muren voor jouw woning kan betekenen.

Vertrouwen en garantie

Zowel bij KwadrO als bij ThermoTech kennen wij ons vak, werken wij met eigen mensen en met  kwalitatieve producten. Bij KwadrO krijg je afhankelijk van het type raam dat je kiest, 10 of 20 jaar garantie. Als Diamond partner van Knauf, krijg je bij ThermoTech 25 jaar garantie op de uitgevoerde werken en materialen.

Voorwaarden

  • Prijzen gelden enkel voor particulieren voor zover zij hun ramen laten vervangen door KwadrO en hun bestaande spouwmuur na-isoleren door ThermoTech.
  • Prijzen zijn exclusief éénmalige opstartkost t.b.v. 150,00 euro excl. btw per dossier.
  • Prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende kosten zoals een hoogtewerker, afdichten rolluiken e.a.
  • Prijzen zijn enkel geldig na aftrek van de combipremie bij gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie (48 euro/m²), en na aftrek van de premie voor na-isolatie van de bestaande spouwmuur (6 euro/m²).
  • Prijzen gelden voor zover 150 m² muurisolatie niet overschreden wordt. De voorgestelde prijzen gaan ook uit van een verhouding van 17% glas op de totale geveloppervlakte.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van technische goedkeuring door ThermoTech. Dit gebeurt op basis van een voorinspectie ter plaatse door een door het BCCA erkend ThermoTech-adviseur. De werken moeten conform de ATG worden uitgevoerd.
  • Prijzen zijn exclusief btw.
Vraag NU je offerte!

Combipremie hoogrendementsbeglazing - spouwmuurisolatie

Vanaf 1 januari 2014 moedigt de Vlaamse overheid de investeringen in isolatie nog aan door uit te pakken met een "combipremie". Voor deze premie kom je in aanmerking wanneer je zowel de muren van je woning isoleert én ook de ramen vervangt.
Hierdoor daalt niet alleen je energiefactuur, maar ook de CO² uitstoot van je woning.

Terugverdieneffect

Vandaag bestaan er al wel aparte premies. Omdat uit onderzoek is gebleken dat mensen die hun ramen en deuren vervangen niet snel geneigd meer zijn om aan de isolatie van hun muren te beginnen, of omgekeerd, werd deze combipremie in het leven geroepen.
Dankzij deze premie zou het gemiddelde terugverdieneffect van deze gecombineerde investering worden teruggebracht tot 13 jaar, terwijl de vervangende elementen normaliter een levensduur van 30 jaar hebben. Op die manier verdient de investering zich tweemaal terug.

Om van de combipremie gebruik te maken volstaat het niet de bestaande beglazing te vervangen. Ook het raamwerk moet vernieuwd worden. Wie alleen glas vervangt, krijgt slechts 12 of 15 euro/m². Wie niet alleen glas en raamwerk vervangt, maar ook isoleert, zal voor het vervangend glas en raamwerk een premie van € 48 tot € 60 euro/m² krijgen

Voorwaarden

De combipremie is geldig voor werken die worden aangevat vanaf 1 januari 2014. Voor de vervanging van enkel glas wordt de premie opgetrokken tot 48 euro per vierkante meter, met een plafond van 1.680 euro. Voor de vervanging van dubbel glas stijgt de premie tot 60 euro per vierkante meter, geplafonneerd tot 2.100 euro. Het is belangrijk te weten dat de gecombineerde premie alleen geldig is als álle enkele of gewoon dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m²K of slechter in de gevels of geveldelen (voorzien van muurisolatie) wordt vervangen.

Ontdek alle andere premies hier!

KwadrO Solide Safety raam getest door 7 topatleten!

Om tot de hoogste weerstandsklasse te behoren, moet een raam 3 minuten aan inbrekers kunnen weerstaan. Wij deden de test en lieten maar liefst 7 inbrekers op een Solide raam, uitgerust met een Safety Pakket, los. En niet zomaar inbrekers, maar topatleten: Niels Albert, Radomir Simunek, Björn Sengier, Jonas De Roeck, Karim Bachar, Tom Van Walle en Lee Roy De Keersmaecker.

Het raam weerstond deze topsporters heel wat langer dan drie minuten... Kijk maar!